Home \ Archief

Archief

Filter 

 • Kieskompas Aalsmeer 2014 gelanceerd

  Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente Aalsmeer kunnen kiezers met een eigen lokale Kieskompas toetsten welke partij het beste bij hun eigen standpunten past. Natuurlijk doet PACT Aalsmeer eraan mee. Kieskompas Aalsmeer 2014 is 'online'. 30 ste...
 • Stelling 01: Cameratoezicht

  "Er mag meer cameratoezicht komen in winkel- en uitgaansgebieden" PACT Aalsmeer: Niet mee eens Toelichting:Het beschermen van de privacy van inwoners weegt voor PACT Aalsmeer zwaar. Daarom is PACT Aalsmeer ...
 • Stelling 02: Opsporingsambtenaren

  "Om de veiligheid te vergroten, moet de gemeente meer geld vrijmaken voor opsporingsambtenaren (BOA?s) op straat" PACT Aalsmeer: Helemaal niet mee eens Toelichting: Er is geen objectief veiligheidsprobleem in Aalsmeer. Subjectief onveiligheidsgevoel van...
 • Stelling 03: Strenge handhaving overlast jongeren

  "Naast extra voorzieningen, moet overlast van jongeren met strenge handhaving worden tegengegaan" PACT Aalsmeer: Helemaal niet mee eens Toelichting: Strenge handhaving zonder preventief beleid leidt tot escalatie. PACT Aalsmeer vindt dat de negatieve sp...
 • Stelling 04: Watertoeristenbelasting

  "De Watertoeristenbelasting moet worden verlaagd" PACT Aalsmeer: Helemaal niet mee eens Toelichting:(Water)toeristen maken gebruik van algemene voorzieningen en dienen wat PACT Aalsmeer betreft dus ook een financi?le bijdrage te leveren aan de ...
 • Stelling 05: Vaarvignet

  "Er mag een vaarvignet worden ingevoerd voor alle botenbezitters" PACT Aalsmeer: Niet mee eens Toelichting:PACT Aalsmeer vindt een vaarvignet overbodig. Water is openbaar. Botenbezitters uit de gemeente Aalsmeer dragen al bij via belastingen. De meeste ...
 • Stelling 06: Kosten uitbaggeren Westeinder Plassen

  "Om waterrecreatie te bevorderen moet de gemeente meebetalen aan het vaker uitbaggeren van de Westeinder Plassen" PACT Aalsmeer: Helemaal niet mee eens Toelichting:Waterrecreatie die diep vaarwater nodig heeft, hoeft in de visie van PACT Aalsmeer niet t...
 • Stelling 07: Zondagopenstelling winkels

  "Winkeliers mogen zelf bepalen hoe lang zij open zijn, ook op zondag" PACT Aalsmeer: Mee eens Toelichting:PACT Aalsmeer is van mening dat de middenstand zelf moet kunnen bepalen wat de openingstijden zijn. Dit past in deze moderne tijd. Het versterkt de...
 • Stelling 08: Reclamebelasting

  "De reclamebelasting voor ondernemers moet worden afgeschaft" PACT Aalsmeer: Niet mee eens Toelichting:Reclamebelasting is ervoor bedoeld om gemeenschappelijke kosten van een winkelgebied met alle ondernemers in dat gebied te kunnen delen, zoals ...
 • Stelling 09: OZB

  "Om sociale voorzieningen in stand te houden mag de OZB (de belasting op huisbezit) worden verhoogd" PACT Aalsmeer: Neutraal Toelichting:In de ogen van PACT Aalsmeer is het niet aan de orde om de OZB te verhogen en wel om twee redenen. Ten eerste zijn w...
 • Stelling 10: Dorpsgebouw in elke kern

  "In alle drie de dorpskernen moet een dorpsgebouw zijn waarin alle maatschappelijke voorzieningen worden samengebracht" PACT Aalsmeer: Helemaal mee eens Toelichting: Voor PACT Aalsmeer zijn wijkvoorzieningen dicht bij huis essentieel zodat inwoners op e...
 • Stelling 11: Voedselbank

  "De gemeente moet de voedselbank financieel ondersteunen" PACT Aalsmeer: Neutraal Toelichting: In de gemeente Aalsmeer is de voedselbank een initiatief uit de samenleving zelf. Een initiatief dat aantoont dat het armoedebeleid in Aalsmeer ...
 • Stelling 12: Arme gezinnen

  "De gemeente moet meer geld uittrekken voor arme gezinnen, ook als hiervoor de lokale lasten moeten worden verhoogd" PACT Aalsmeer: Mee eens Toelichting: PACT Aalsmeer vindt het inderdaad de taak van de gemeente om arme gezinnen financieel te ondersteun...
 • Stelling 13: Hornmeerpark

  "Het deel van het Hornmeerpark dat verloren gaat door de aanleg van nieuwe voetbalvelden, moet in de directe omgeving worden gecompenseerd" PACT Aalsmeer: Helemaal niet mee eens Toelichting:PACT Aalsmeer ziet geen mogelijkheden van compensatie in de dir...
 • Stelling 14: Regels bomenkap

  "Er moeten strengere regels komen voor het kappen van bomen" PACT Aalsmeer: Mee eens Toelichting: In feite is de nieuwe regelgeving al streng voor wat betreft waardevolle bomen. De waardevolle bomenlijst is tot stand gekomen in nauwe samenwerking ...
 • Stelling 15: Geld voor Groenzone

  "In plaats van geld investeren in de groenzone (verlengde van ??n van de start- en landingsbanen van Schiphol, dwars over de Ringvaart, Oosteinderweg tot de Aalsmeerderweg), moet er meer geld naar het opknappen van bestaande parken" PACT Aalsmeer: Niet m...
 • Stelling 16: Energiezuinig maken huurwoningen

  "De gemeente mag meebetalen om huurwoningen van woningbouwcorporaties energiezuiniger te maken" PACT Aalsmeer: Niet mee eens Toelichting:PACT Aalsmeer legt de verantwoordelijkheid voor het energiezuinig maken van huurwoningen daar neer waar die hoort, n...
 • Stelling 17: Welstandscommissie

  "De welstandscommissie die oordeelt over verbouwingen aan het eigen huis moet worden afgeschaft" PACT Aalsmeer: Neutraal Toelichting:Met welstandstoezicht, in wat voor vorm dan ook, bewaakt een gemeente de ruimtelijke kwaliteit van de openbare rui...
 • Stelling 18: Erfpacht

  "De gemeente moet grond in erfpacht uitgeven, waardoor financiering van een koopwoning voor meer burgers bereikbaar wordt" PACT Aalsmeer: Helemaal mee eens Toelichting:Erfpacht is in de ogen van PACT Aalsmeer een geschikt instrument voor inwoners met ee...
 • Stelling 19: Viaduct Hornweg

  "De Hornweg ter plaatse van het viaduct moet worden verdiept" PACT Aalsmeer: Helemaal niet mee eens Toelichting: Met de bewoners van de Hornweg is afgesproken dat de weg vrachtwagenluw wordt. Verdiepen van de weg onder het viaduct heeft een aanzuigend e...