Home \ Archief

Archief

Filter 

 • Stelling 20: N196

  "Doorgaand verkeer over de Burgemeester Kasteleinweg moet mogelijk blijven (geen knip in de N196)" PACT Aalsmeer: Niet mee eens Toelichting:PACT Aalsmeer is van mening dat doorgaand verkeer over de N196 onmogelijk moet worden gemaakt en wel om het volge...
 • Stelling 21: Openbaar Vervoer

  "De gemeente moet meer geld uittrekken om de reistijden per openbaar vervoer vanuit de gemeente te verkorten" PACT Aalsmeer: Niet mee eens Toelichting:PACT Aalsmeer is een grote voorvechter voor beter openbaar vervoer als alternatief voor vele autoritte...
 • Stelling 22: Sportverenigingen

  "Sportverenigingen moeten zelf meer betalen aan het onderhoud van hun sportvoorzieningen" PACT Aalsmeer: Niet mee eens Toelichting:PACT Aalsmeer is het niet eens met het woord ?meer?. De samenleving betaalt al veel aan sportverenigingen in de vorm van c...
 • Stelling 23: Kunstgrasveld RKDES

  "De gemeente moet meebetalen aan een kunstgrasveld voor voetbalvereniging RKDES" PACT Aalsmeer: Helemaal mee eens Toelichting:Vanuit ons principe rechtvaardigheid vindt PACT Aalsmeer dat ook RKDES een kunstgrasveld moet krijgen. Een aantal jaren geleden...
 • Stelling 24: Het Oude Raadhuis

  "De gemeente mag het Oude Raadhuis voor een symbolisch bedrag verkopen" PACT Aalsmeer: Mee eens Toelichting:PACT Aalsmeer vindt dat het Oude Raadhuis zijn icoonfunctie moet behouden als historisch waardevol monument en als locatie met een publieksfuncti...
 • Stelling 25: Kunst en cultuur

  "Op kunst en cultuur mag worden bezuinigd" PACT Aalsmeer: Helemaal niet mee eens Toelichting:PACT Aalsmeer bezuinigt niet op kunst en cultuur omdat wij het heel belangrijk vinden dat het huidige aanbod aan kunst en cultuur behouden blijft als ...
 • Stelling 26: Culturele instellingen

  "Culturele instellingen moet zichzelf volledig bekostigen" PACT Aalsmeer: Helemaal niet mee eens Toelichting:|Cultuur kan zich niet zelf bedruipen! PACT Aalsmeer is het zeer oneens met een houding van ?Zoek het zelf maar uit, cultuur!? De progressieve p...
 • Stelling 27: Binnenklimaat scholen

  "Om het binnenklimaat van scholen te verbeteren mag de gemeente strengere regels opleggen aan scholen" PACT Aalsmeer: Helemaal mee eens Toelichting:Schoolbesturen krijgen binnenkort rechtstreeks de onderhoudsbudgetten die nu nog via de gemeente lopen en...
 • Stelling 28: Maatschappelijke stages

  "De gemeente moet meebetalen aan maatschappelijke stages van scholieren op Aalsmeerse middelbare scholen" PACT Aalsmeer: Neutraal Toelichting:Het is een misvatting dat de gemeente meebetaalt aan het cre?ren van stageplaatsen. In die zin is PACT Aalsmeer...
 • Stelling 29: Buurtbudgetten

  "Bewoners die zich in de wijken organiseren, moeten een eigen budget krijgen van de gemeente om te besteden in hun buurt" PACT Aalsmeer: Mee eens Toelichting:PACT Aalsmeer ondersteunt initiatieven die buurtbewoners zelf ontplooien om de sociale samenhan...
 • Stelling 30: Referendum

  "Bij belangrijke besluiten moet de gemeente een referendum organiseren" PACT Aalsmeer: Mee eens Toelichting:PACT Aalsmeer stimuleert de vernieuwing van de democratie door raadpleging van burgers beter mogelijk te maken. Daarom heeft PACT Aalsmeer ...
 • Els Borst overleden

  PACT Aalsmeer en in het bijzonder de leden van D66 binnen PACT Aalsmeer zijn diep bedroefd over het plotselinge overlijden van Els Borst. Wij hebben daarom in navolging van D66 besloten alle campagne-activiteiten van PACT Aalsmeer op te schorten tot dinsd...
 • Programma 2014 - 2018 PACT VERBINDT

  AALSMEER - Op 5 februari jongstleden stelden de leden van PACT Aalsmeer het Verkiezingsprogramma 2014 ? 2018 vast met het thema PACT VERBINDT. Dit thema geeft exact aan wat de ?progressieve partij ook de komende jaren weer gaat doen: verbindingen leggen o...
 • Rolleman wil opheldering inzet Aalsmeerbaan

  Donderdag 30 januari 2014 heeft de gemeente Aalsmeer een brief gestuurd aan de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) met de eis om opheldering te geven over gebruik van de Aalsmeerbaan de laatste tijd. Wethouder Rik Rolleman: ?Vanuit diverse bewoners binn...